Vanaf september 2020 gesprekken met eerste geïnteresseerden

Vanaf september 2020 gesprekken met eerste geïnteresseerden

Bent u benieuwd naar de planning van de 14 woningen aan de Boschlaan en het Dormansgoed? 

Voor de woningen aan de Boschlaan wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Begin volgend jaar zal dit bestemmingsplan definitief zijn en krijgen beide plannen (Boschlaan en Dormansgoed) een omgevingsvergunning. Door nu al het ontwerp en verkooptraject op te starten kan de bouw - na het verkrijgen van de omgevingsvergunning - snel starten (in tweede kwartaal 2021). 

Heeft u interesse in één van de 14 levensloopbestendige woningen? 
In september van dit jaar willen we met serieuze kandidaten in gesprek gaan over hun woonwensen aan de Dormansgoed en Boschlaan. Daarna zullen we daadwerkelijk overgaan tot het sluiten van overeenkomsten. Op die manier is er veel ruimte en tijd om plannen te maken voor de inrichting van de nieuwe woning. 

Heeft u belangstelling voor een woning aan het Dormansgoed of aan de Boschlaan? Stuur dan een e-mail naar Michiel Werkhoven (m.werkhoven@jajo.com) en geef in dit bericht concreet aan voor welk woningtype en bouwnummer uw voorkeur uitgaat. Michiel neemt vanaf 25 augustus contact op met de geinteresseerden om hun wensen en het vervolg te bespreken.